Zwroty i reklamacje

  1. Sprzedający prowadzi w Sklepie sprzedaż przedmiotów fabrycznie nowych, nieużywanych i pełnowartościowych. W przypadku kiedy przedmiotem asortymentu Sklepu jest urządzenie używane lub niepełnowartościowe, informacja o tym zostanie wyraźnie wskazana w opisie sprzedawanego przedmiotu.
  2. Sprzedający jest obowiązany do dostarczenia rzeczy wolnych od wad.
  3. Klient winien wskazać czy realizuje uprawnienie z gwarancji, uprawnienie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość (skonstruowane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta), czy też uprawnienie z rękojmi za wady towaru (w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego).
  4. W przypadku kiedy Klient nie jest Konsumentem, wyłącza się odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi (art. 558 § 1 k.c.).

Gwarancja

  1. Każdy sprzedawany w Sklepie przedmiot objęty jest gwarancją producenta. Sprzedający udziela gwarancji na sprzedawane przedmioty wyłącznie w przypadku, kiedy wraz z wydaniem przedmiotu Klientowi wydano mu dokument gwarancji w wersji papierowej lub umożliwiono Klientowi pobranie elektronicznej wersji gwarancji. Sprzedający zaznacza, że dokument udzielonej przez niego gwarancji, w wersji papierowej znajduje się na odwrocie dowodu zakupu przedmiotu (faktury), a w wersji elektronicznej w postaci pliku, który Klient może pobrać z systemu Sprzedającego.
  2. Podstawę do realizacji uprawnień z gwarancji stanowi dowód zakupu towaru od Sprzedającego.

Odstąpienie od umowy

  1. Ustawa z dnia 30.05.2014 r. o ochronie praw konsumentów przyznaje Konsumentom prawo do odstąpienia w terminie 14 dni od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny.
  2. Klient, który zakupił przedmiot w Sklepie Sprzedającego ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.